Telefon   +48 602 191 276

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin szkoły pływania aqua sport

  1. Zajęcia organizowane przez Szkołę Pływania „Aqua Sport” odbywają się na krytej pływalni przy ul.Hallera 2 w Kościerzynie. Osoby uczestniczące w zajęciach obowiązuje ogólny regulamin pływalni.
  2. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do zajęć, ma obowiązek skonsultować się z lekarzem w sprawie braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania. Zapisanie na zajęcia jest równoznaczne z brakiem przeciwwskazań do nauki pływania. Uczestnik kursu zobowiązany jest do posiadania na zajęciach kąpielówek lub kostiumu, czepka, okularków oraz klapek.
  3. W trakcie zajęć, w których biorą udział dzieci odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponoszą instruktorzy i ratownik. Za bezpieczeństwo dzieci w holu pływalni przed i po zajęciach odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
  4. Kursy nauki pływania organizowane są od września do czerwca.
  5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest opłacenie semestru na grupową naukę pływania. W przypadku zajęć indywidualnych- opłacenie danego miesiąca. Zajęcia opłacamy „z góry” z dany semestr/miesiąc.
  6. Opłaty za zajęcia przyjmowane są w formie przelewu przez aplikację Activnow, przed pierwszymi zajęciami danego cyklu, bądź w terminie wyznaczonym przez Szkołę Pływania, o którym rodzice/opiekunowie są poinformowani.
  7. Rezygnacja z zajęć grupowych jest możliwa po zakończeniu danego semestru z minimum dwutygodniowym  okresem wypowiedzenia.
  8. Szkoła Pływania „Aqua Sport” nie zwraca wpłaconych należności za niewykorzystane zajęcia. Dopuszcza się możliwość odrobienia każdych zajęć w semestrze jeżeli nieobecność na zajęciach rodzic/opiekun zgłosi w aplikacji activnow przynajmniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Szkoła Pływania „Aqua Sport” zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niej niezależnych (np. awaria na pływalni).Każdy uczestnik zajęć, a w przypadku małoletnich dzieci, rodzic lub prawny opiekun, ma obowiązek zapoznania się z ogólnym regulaminem pływalni oraz regulaminem Szkoły Pływania „Aqua Sport” i stosowaniem się do ich wskazań.
  9. Płatność za lekcje indywidualne następuje w cyklach miesięcznych. Jeżeli zajęcia przez rodzica/opiekuna zostaną odwołane z 24h wyprzedzeniem to takie zajęcia będzie można odrobić na zajęciach grupowych na danym poziomie uczestnika zajęć po uprzednim zapisaniu się w aplikacji Activnow.
  10. Odrabianie zajęć jest możliwe jeżeli w aplikacji Activnow pojawi się wolne miejsce w danej grupie.

*Dokonanie wpłaty za określone zajęcia jest równoznaczne z przyjęciem w/w warunków regulaminu.
Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji poszczególnych punktów regulaminu.